Friends of Sutukoba

Kontakt oss | English
tl tr
small logo

Betenkelig utvikling i Gambia

Betenkelig utvikling i Gambia

Mange gambianere hadde forhåpninger om bedre tider da løytnanten Yahya Jammeh tok makten ved et fredelig kupp for tolv år siden. Mye tyder dessverre på at de tok feil.

”Journalister uten grenser” har i mange år mislykkes med å få den internasjonale opunion til å rette søkelyset mot de alvorlige bruddene på pressefrihet. I organisasjonens siste årsrapport trekker Reporter Without Borders frem det kaldblodige drapet på den høyt respekterte gambiske journalisten Deyda Hydara, som ble skutt i hodet med flere kuler. Den internasjonale journalistføderasjonen har krevd full granskning av drapet.

Undersøkelser gjort av journalistorganisasjonen viser ifølge årsrapporten at drapet var en del av en serie  angrep på journalister og andre mennesker som ble sett på som ”bråkmakere”. Journalister er blitt truet, arrestert uten å få advokater og jaget på flukt.  Kritiske aviser er stengt.

Det er ikke bare journalister som blir forfulgt. I 2001 ble Amnesty Internationals generalsekretær i Gambia, Lamine Sillah, arrestert. Etter løslatelsen uttalte Amnesty at de så på arrestasjonen som et angrep både på ytringsfriheten og menneskerettighetsforkjempere i Gambia.

I en såkalt landprofil laget over Gambia av Fellesrådet for Afrika, fremheves det at president Yahya Jammeh gang på gang har forsøkt å befeste sin makt som eneveldig hersker, men at han har møtt sterk motstand både i Gambia og utenfor Gambia; ikke minst fra eksterne bidragsytere som USA, Storbritannia og EU.

I denne landprofilern, som er ført i pennen av Laila Blom, som har arbeidet i Vest-Afrika i en årrekke,  skriver hun om stadige beskyldninger fra presidentens politiske motstandere om forfølgelse og tortur. Hun skriver at motstandere har forsvunnet og siden blitt funnet drept. Kuppforsøk har forekommet ved flere anledninger og kuppmakere henrette uten rettergang.

En solidaritetsaksjon for utvikling, FORUT, rapporterte fra president Yahya Jammehs tiltredelsestale etter gjenvelgelsen som president i 2001, at han ville si opp alle som hadde støttet oposisjonen. Presidenten sa i sin tale at alle frivillige organisasjoner som støttet hans motstandere, burde forberede seg på å forlate landet.

 

 

 

 

 

 

FNs tusenårsmål

 
 

Sist oppdatert 10.12.08 12:41 | Sutukobas Venner - Friends of Sutukoba © 2000 - 2008

 
Stø Webdesign