Friends of Sutukoba

Kontakt oss | English
tl tr
small logo

Barn og unge i Gambia trenger støtte til skolegang

Planlegger du for et år, plant ris.
Planlegger du for ti år, plant et frukttre.
Planlegger du for tusen år, utdann folket.
(Den kinesiske filosofen Konfucius 500 f. Kr)

Det å investere i utdannelse er noe av det viktigste en nasjon kan gjøre for å sikre en bærekraftig og positiv utvikling. Selv om grunnloven i Gambia garanterer obligatorisk og gratis grunnskole for barna, fører utstrakt fattigdom og et dårlig utviklet skolesystem likevel til at mange barn ikke får skolegang.  Selv om undervisningen er gratis, må foreldrene betale skoleuniform, eksamensavgift, blyanter, skrivebøker og andre nødvendige ting. Fordi dette representerer et stort økonomisk løft, og fordi foreldre mener de trenger barnas arbeidskraft, blir resultatet at mange unge ikke får den utdannelsen de har rett til.

Studenter som Risør ungdomskole og videregående skole har støttet gjennom åreneRisør ungdomsskole har i mange år, gjennom organisasjonen Sutukobas venner, hjulpet barn fra fattige gambiske familier med skolegang. Skolen har samlet inn mye penger og vært en trofast støttespiller for barna.

Mange av dem som gjennom årene har mottatt skolepenger, er nå ungdommer og voksne. Fordi  flere har hatt et ønske om å fortsette utdannelsen, har de norske hjelperne også etter hvert bistått med penger til universitetsutdannelse. Det er dyrt å studere på Universitetet i hovedstaden Banjul, og det finnes ingen finansielle støtteordninger som bidrar til å lette studentenes situasjon, som for eksempel Statens lånekasse gjør for norske studenter. I praksis betyr dette at unge fra fattige familier ikke får universitetsutdannelse.  

Hjelpen kommer frem!
Fordi all administrasjon i forbindelse med prosjektene er basert på frivillighet, kommer pengegavene i sin helhet de unge til gode.
Nedenfor presenteres en rekke unge mennesker som har fått støtte til utdanning fra Risør. De ber om at bidragsyterne fra Norge fortsatt vil sikre dem økonomisk bistand. Hjelpen representerer for de aller fleste den eneste muligheten de har til å få seg utdannelse. Ved å hjelpe de unge bidrar man også til at Gambia som sådan utvikler seg. Ingenting er viktigere for et lands utvikling, enn en utdannet befolkning som kan skape sin egen fremtid.

Pengestøtten som Risør ungdomsskole har gitt gjennom mange år, har sørget for at 55 ungdommer har fått mulighet til å gå på videregående skole. Privatpersoner har sponset 12 unge med universitetsstudier, mens Sutukobas venner garanterer gjennom fadderordningen for i alt 600 barn skal få gå på skole.

Alle studentene som var tilstede under middagen ble intervjuet av Lillian Hjorth. Vi har valgt ut en gruppe studenter hva støtten har betydd for dem, og hvilke drømmer de har for framtiden. (Studenter under 18 år blir ikke gjengitt her på nettsiden.)

Morro Touray
Safiyong Touray
Lamin Yaffa
Muhammed Jaiteh
Sunkung Danso

Skrevet av Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet, på oppdrag av Sutukobas venner og Aktive Fredsreiser.

 

 

Vi har valgt ut en gruppe studenter som forteller hva støtten har betydd for dem, og hvilke drømmer de har for framtiden.

Studenter under 18 år blir ikke gjengitt her på nettsiden.

 

Noen av studentene som ble intervjuet januar 2009

Morro Touray
Safiyong Touray
Lamin Yaffa
Muhammed Jaiteh
Sunkung Danso

 
 

Sist oppdatert 06.04.11 20:57 | Sutukobas Venner - Friends of Sutukoba © 2000 - 2011 |

 
Stø Webdesign