Friends of Sutukoba

Kontakt oss | English
tl tr
small logo

Studentintervjuer

Seikou"Utdannelse er nøkkelen til et bedre liv. Den støtten som barn og ungdom får gjennom Sutukobas Venner er viktig for deres fremtid".

Navn: Seiko (30)
Fra: Landsbyen Sutukoba

Seiko var tidligere støttet av Risør ungdomsskole, og i noen år jobbet han som rektor på en skole i Wulu-distriktet. Nå studerer han juss, og hvis alt går etter planen er han ferdig i 2012.

Jeg spør han om hva utdannelse betyr for dem som mottar støtte.

- Utdannelse er nøkkelen til et bedre liv. Den støtten som barn og ungdom får gjennom Sutukobas Venner er viktig for deres fremtid. Sutukobas barn kan ikke tilbakebetale sponsorene, men vi kan vise vår takknemlighet gjennom å gjøre det bra på skolen, sier han.

Seiko vil gjerne bistå elever som trenger veiledning i studietiden. Sammen med andre studenter fra Sutukoba har han startet opp Sutukoba Student Organization, som tilbyr gratis veiledning og leksehjelp til elever som trenger det.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

Cathrine"Jeg ønsket å gjøre noe bra med den utdannelsen jeg har fått".

Navn: Catherine (34)
Fra:
Jambanjelly. Kombo South Western Region

Catherine studerte matematikk på universitetet. Hun var en av de flinkeste på studiet, men etter et år mistet hun plassen fordi hun ikke kunne betale skolepengene. Dr. Momodou Jain i Aktive Fredsreiser Peace Foundation anbefalte at Sutukobas Venner støttet henne. Ved hjelp av en sponsor kunne Cathrine fullføre studiene.

Jeg spør Catherine om hva hun tenkte da hun var ferdig på universitetet.
- Jeg ønsket å gjøre noe bra med den utdannelsen jeg har fått, svarer hun.
I dag arbeider hun i Departementet for høyere utdannelse. Store deler av lønnen går til å støtte familien, hun betaler blant annet skolepengene til sin bror.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

"Jeg håper at flere andre gambiske ungdommer kan ta utdannelse, jeg vet hvor viktig det er."

Navn: Peter
Peter studerte matematikk og fysikk på universitetet, nå arbeider han i Energidepartementet.
Peter fikk gode karakterer på universitetet, og ble anbefalt av Dr. Momodou Jain i Aktive Fredsreiser Peace Foundation.

- Jeg trodde ikke det var sant da Dr. Jain ringte, jeg hadde blitt skuffet så mange ganger før. Det var en frustrerende prosess å søke støtte gang på gang.  Jeg håper flere andre gambiske studenter kan få utdannelse, jeg vet hvor viktig det er, sier Peter

Studenter som gjør det spesielt bra på skolen mottar en PC fra bedriften APL i Arendal, Peter var en av disse studentene. Da vi besøkte ham stod PC`en på skrivebordet, og det var tydelig at den var tatt godt vare på.

- PC`en var viktig for meg under studietiden, og jeg bruker den fortsatt mye, avslutter han.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

"Jeg ønsker å sette en standard for dem rundt meg. "

Navn: Morro (30)
Fra: Sutukoba

Morro var tidligere lærer i Sutukoba for barneskoleelever, nå studerer han regnskapsføring. Han tenkte nøye over hva han skulle velge av studieretninger.

- Hvorfor valgte du akkurat regnskapsføring spør jeg Morro

- Regnskapsføring er et strategisk valg, universitet har nylig startet opp med en bachelorgrad innen dette faget, forteller han.

- Jeg ønsker å sette en standard. Før var det nesten ingen som tok utdannelse i Sutukoba. Nå har synet på utdannelse endret seg.

Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

Muhammed"Støtten er et ekstra initiativ til å gjøre det bra, man vil ta vare på de midlene og den tilliten man har fått."

Navn: Muhammed (24)
Fra: Sutukoba

Muhammed studerer økonomi og finans, hans mål er å bli økonomisk rådgiver. Han mener at synet på utdannelse i landsbyen Sutukoba har endret seg, folk i landsbyen ser at utdannelse har ringvirkninger.

- Flere barn i Wulu-distriktet har fått utdannelsen sin sponset fra start til slutt. Uten denne støtten ville de droppet ut av skolen. Støtten er et ekstra initiativ til å gjøre det bra, man vil ta vare på de midlene og den tilliten man har fått.

 I starten gikk det ikke så bra med karakterene mine, men nå går det heldigvis bedre, sier Muhammed som konkluderer med at gjennom å ta utdannelse tar man også ansvar for sine omgivelser.

Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

Sunkung"Utdannelse er en måte å myndiggjøre folket på slik at de kan utnytte deres egne ressurser. "

Navn: Sunkung (26)
Fra: Sutukoba

Sunkung har vært sponset siden 2004 (High School) og studerer nå utvikling på universitetet. Han mener det er viktig å vite hva som skal til for å utnytte befolkningens potensial.

- Utdannelse er en måte å myndiggjøre folket på slik at de kan utnytte deres egne ressurser. Skole har også positive bieffekter som bidrar til et bedre samfunn både økonomisk, sosialt og strukturelt.  Et annet utviklingsrelatert argument for å satse på utdannelse er at nasjonal framgang gir internasjonal styrke. Utdannelse er nøkkelen til aktiv deltagelse i eget lands utvikling. Jeg arbeider hardt for å forstå mitt studieområde, sier Sunkung
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

"Jeg ønsker å bli lege."

Navn: Ebrima (19)
Fra: Sutukoba

Ebrima går i 10. klasse og får sin utdannelse sponset gjennom Sutukobas Venner. På grunn av malaria sliter han med sterkt nedsatt hørsel, og intervjuet foregår via en døvetolk. På skolen får Ebrima ingen spesialbehandling bortsett fra utvidet tid på prøver, men karakterene hans er likevel ikke under gjennomsnittet. Han jobber hardt og er godt likt av lærerne. Matematikk er yndlingsfaget, og han kunne tenke seg å bli lege når han blir voksen.  

Vi spør ham hva han liker å gjøre på fritiden. Da smiler han og sier

- Jeg er glad i å spille fotball.
Ebrima bor hos sin bror fordi det er for langt å reise til skolen helt fra Sutukoba.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

"Jeg vil gjerne takke sponsorene. Dere har gjort utrolig mye for vår generasjon. Dette er noe som foreldrene våre gjerne skulle gjort, men de hadde ikke mulighet.”

Navn: Gibou (29)
Fra: Bwiam village

Gibou har tidligere arbeidet som lærer, men studerer nå markedsføring. På skolen fikk Gibou gode karakterer og ble anbefalt av Dr. M. Jain. Han sender inn karakterene etter hvert semester slik at man kan følge med på hvordan det går. Gibou mistet faren min da han var ti år.

- Jeg vil gjerne takke sponsorene. Dere har gjort utrolig mye for vår generasjon. Dette er noe som foreldrene våre gjerne skulle gjort, men de hadde ikke mulighet. 

Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

Morro"Landsbyen trenger min støtte. Det er mitt hjem, og jeg har en plikt å dra tilbake til landsbyen hvor jeg er født. "

Navn: Morro (28)
Fra: Sutukoba

Morro studerer regnskapsføring og har vært sponset siden han var seks år. Han ønsket lenge å gå på universiteter, men måtte istedenfor dra hjem og arbeide hos familien.  Nå har han fått en sponsor slik at han kan gå på universitetet. Morros mål er å hjelpe lokalsamfunnet i Sutukoba.

- Landsbyen trenger min støtte. Det er mitt hjem, og jeg har en plikt å dra tilbake til landsbyen hvor jeg er født for å gjøre forholdene bedre.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

"Jeg ser på meg selv som et forbilde for andre kvinner som vil ta utdannelse. Vår utdannelse har store ringvirkninger. "

Navn: Mariama
Mariama studerer Public Environmental Health. Hun fullførte High school som en av de beste i klassen. Hun går nå det første året på universitetet, men for å fortsette utdannelsen må hun bli sponset.

- Jeg vil ta utdannelse for å kunne ta vare på familien. Målet mitt er å arbeide i den offentlige helsesektoren. Jeg ser på meg selv som et forbilde for andre kvinner som vil ta utdanning. Vår utdanning har store ringvirkninger.

Mariama hadde selv en mor som gjerne ville studere, men som selv ikke fikk den muligheten.

- Gjennom å gå på universitetet ønsker jeg å hedre min mor som gav alt hun hadde for meg. Jeg er den heldigste i min familie, avslutter hun.

 

Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

”Etter utdannelsen er fullført vil jeg gjerne arbeide som lærer i Sutukoba”

Navn: Lamin (26)
Fra: Sutukoba

Lamin ønsker å studere økonomi.

- Utdannede mennesker er viktig for landet vårt. Etter utdannelsen er fullført vil jeg gjerne arbeide som lærer i Sutukoba, sier Lamin

Lamin har epilepsi og ble fortalt at han ikke burde gå på skole. Han trosset dette og har ingen planer om å avslutte utdannelsen.
Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

”Utdannelsen gir meg mulighet til å utnytte egen kunnskap til andres fordel "

Navn: Famara (28)
Fra: Foday Kunda (Moren er fra Sutukoba)

Famara har tidligere fått utdannelsen sponset gjennom Sutukobas Venner, nå studerer han juss. Målet er å bli privatadvokat slik at han kan gi juridisk bistand.

- Jeg ønsker å gi tilbake istedenfor å være en byrde. Utdannelse bidrar også til selvutvikling, samtidig som jeg får mulighet til å utnytte egen kunnskap til andres fordel.

Intervjuet av Marit Langmyr, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

Musa”Vi lever i en verden i endring, og trenger folk til å takle endringer”

Navn: Musa (32)
 Studerer Management and Marketing, ønsker å fullføre en Batchelor grad.
- Vi lever i en globalisert verden, og trenger folk til å takle endringer. Hvis jeg får muligheten ønsker jeg å ta en mastergrad etter å ha fullført min Bachelor.  I fremtiden ønsker å jobbe med samfunnsutvikling, gjerne gjennom feltarbeid. Målet mitt er å være koordinator når det har vært oversvømmelser, og hjelpe bønder som har blitt påvirket av klimaendringer.

Intervjuet av Annlaug Gjernes, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

”Malaria er et problem og vi trenger eksperter på dette området”

Navn: Mariatou (27)
Startet på universitetet i august 2010. Studerer offentlig and Environmental Health.
- Jeg ønsker å jobbe i helse-sektoren. Aller helst vil jeg arbeide med barn, de er fremtidens generasjon. Malaria er et problem, og vi trenger eksperter på dette området. Det handler mye om rett informasjon, du kan snakke med foreldrene slik at de er klar over hva som hindrer smitte. Landet trenger eksperter som kan fortelle politikerne om viktigheten av programmer som er mer helsevennlig, sier Mariatou

Intervjuet av Annlaug Gjernes, Sutukobas Venner, nov/des 2010

 

”Jeg ønsker å bli lærer i videregående skole. Uten gode lærere kan vi ikke vi gå videre”

Navn: Isatou
- Mitt beste fag er engelsk. Jeg ønsker å ta en Batchelor i fremtiden slik at jeg kan bli lærer i videregående skole. Uten gode lærere ikke vi kan gå videre.


Isatou har glad for at synet på jenter og utdannelse er i endring.

- Nå har alle jenter rett til å gå på skole, og regjeringen betaler halve skoleavgiften for jentene.

Intervjuet av Annlaug Gjernes, Sutukobas Venner, nov/des2010

 

 

 

Vi har valgt ut en gruppe studenter som forteller hva støtten har betydd for dem, og hvilke drømmer de har for framtiden.

Studenter under 18 år blir ikke gjengitt her på nettsiden.

 

Noen av studentene som ble intervjuet januar 2009

Morro Touray
Safiyong Touray
Lamin Yaffa
Muhammed Jaiteh
Sunkung Danso

 
 

Sist oppdatert 14.06.11 15:21 | Sutukobas Venner - Friends of Sutukoba © 2000 - 2011 |

 
Stø Webdesign