Friends of Sutukoba

Kontakt oss | English
tl tr
small logo

Bakgrunn til Sutukobas Venner

Sutukoba

KORTFATTET BAKGRUNNSINFORMASJON VEDR. VENNSKAPSARBEIDE MED SUTUKOBA

1) I 1982 kom de 3 første svarte elever til Risør ungdomsskole (alle 3 var fra Gambia), Norge hadde åpnet for U-landsstudenter.

2) Jeg garanterte kr. 45000 for oppholdet fordi studentene skulle utvises i løpet av 3 dager p.g.a. manglende oppholdstillatelse i ferien. Saksbehandlingen viste seg etterpå å være feil. Jeg hadde da 1/3 stilling på kontoret ved Risør Yrkesskole og var formann i Risør Redd Barna, derfor var det naturlig at jeg interesserte meg for denne saken.

3) En av studentene, Kemo Jabai, var fra Sutukoba. Jeg begynte å sende tonnevis av innsamlede klær til Sutukoba (ennå frisk i minne Amerika-pakkene vi fikk i Tyskland etter krigen). Det ble en tur til Sutukoba for å se om hjelpen var riktig og dessuten å besøke Kemos familie. Jeg var samboer og forlovet med Kemo i 4 år.

4) Sutukoba er i Sahelområdet og sterkt preget av den 7årige tørkekatastrofen. Ungdommene hadde flyttet fra landsbyen. Det største ønske folket i landsbyen hadde var å dyrke grønnsaker. Til dette trengtes det vann dvs. brønner. Jeg var sjokkert over fattigdommen, vannmangelen og manglende lege. Det var nesten ingen barn på skolen og skolen skulle nedlegges (foreldrene var imot vestlig utdannelse)

5) Etter at jeg kom hjem til Norge solgte jeg alt jeg eide - møbler, smykker, vev, frimerkesamling mm (huset hadde gjeld) og finansierte de første bønnene til jorbruksprosjektet. Jeg satt da som varamann i representantskapet i Redd Barna hvor også Rolf Wergeland var. Rolf ga meg pengestøtte til hageprosjektet og fikk Redd Barna til å gi en større engangssum for hageprosjektet og andre prosjekter.

6) Jeg var også utenlandskontakt for Aust-Agder Husmorlag og Risør husmorlag, et verv som jeg delte en tid med Ingunn Bjørndal. Husmorlagene støttet aktivt opp om vennskapsarbeide.

7) I 1982 var landsbyen alvorlig splittet p.g.a. uenighet om hvem som eide landet til et meget fruktbart landområdet ved elven (nåværende risprosjekt) Uenigheten ble så stor, at det var fysiske kamper og regjeringen måtte gå inn å beslaglegge landet. Det var forbudt å dyrke landet helt fra 1982 til i fjor, altså 14 år. I fjor fikk vi endelig tillatelse til å bruke landet til hele landsbyens beste til risprosjektet.

8) Ungdommen organiserte seg og dannet fotballaget Helga Team med Mamadi Jabai som trener. Ungdommen ville spille på lag selv om foreldrene var uenige. Dette var opptakten til vennskapsarbeide, et arbeide på tvers av «Kalibo»ene og på tvers av kranglingen om jordstykket og om synspunkter for eller imot skolegang. - Helga Team ble sponset av Risør Fotballklubb og Addidas og senere ble det gitt en vandrepokal fra Aust-Agder idrettskrets. Akkurat nå spilles det igjen om denne pokalen i Wuli distrikt.

9) Inspirasjonen fra Helga Team og kontakten med Norge førte til at ungdommen vil organisere seg som en ungdomsorganisasjon som hadde landsbyutvikling som sitt mål. Dette var vanskelig p.g.a. at man i regjeringen var redd for politiske grupperinger. Vi klarte til slutt å få registrert ungdomsorganisasjonen med Mamadi Jabai i spissen. Det var et godt eksempel på vennskapsarbeide. Med oss i ryggen var det lettere å bli registrert.

10) Alle prosjektene ble senere gjennomført av ungdomsorganisasjonen i samarbeide med de enkelte komiteene.

11) All korrespondansen ble ført med ungdomsorganisasjonen og kopi til komiteene og høvdingen eller med komiteene og kopi til høvdingen og ungdomsorganisasjonen. En del korrespondanse var også direkte til høvdingen. Vi hadde i begynnelsen ikke kontakt med distriktschif noe som vi har rettet opp senere. Ingen privatpersoner fikk støtt og det var heller ingen brevkontakt med privatpersoner (anbefaling fra ungd.org.)

12) Alle prosjektene ble definert og gjennomført av landsbyen selv. Vi har kun bidradd med midler som hovedsaklig gikk til kjøp av sement. All kunnskapen til gjennomføringen av prosjektene har ungdomsorganisasjonen selv skaffet seg, ved å skaffe seg kontakter til fagfolk. Her var Mamadi en fantastisk organisator med en stor pågangsmot. Skulle man taksere prosjektene, så vil man antagelig finne ut at 2/3 deler av verdien av prosjektene er skapt av landsbyen selv (dette gjelder ikke støtte skolegang, det må måles på en annen måte). De eneste prosjektene som er definert i Norge er Salmakerprosjektet , Helseprosjektet og bilprosjekt.

13) Oversikt over prosjektene og støtte fra Norge er sendt ut ved forrige innkalling.

14) Bakary Jabai som var en av de flinkeste elevene i Sutukoba og fikk av landsbyen navnet «teacher» fikk sin utdannelse med 3-årig handelsgymnas i Risør. Har hadde spesielt gode karakterer i norsk. Harald Opsjøn var Bakarys lærer og han roste veldig Bakarys innsats på skolen. Reisen, opphold, folkehøyskole ble betalt av meg. Senere fikk Bakary lån i Statens lånekasse. Han gikk på BI i Oslo men fullførte ikke. I dag er Bakary kontaktperson og representant for Foreningen Norden i Wuli.

15) Sutukobas venner ble startet i 1983 og i det første styre satt bl.a. Kemo Jabai og Bakary Jabai.

16) Etter at Bakary var tilbake i Gambia, sto han uten jobb. Jeg skaffet han jobb i Cysarda, en gambisk hjelpeorganisasjon som ville bruke Bakarys kompetanse særlig i organiseringen i URD-området. Jeg støttet denne organisasjonen ved å betale Bakarys lønn. Jeg kjøpte også en motorsykkel til Bakary (et behov som både Cysarda og Bakary la frem), slik at han kunne besøke lansbyene i Wuli og dermed også hjelpe oss i vår distriktsarbeide. Denne motorsykkelen fikk han aldri, Cysarda beholdte den selv. Bakary fikk innblikk i en del forhold i organisasjonen som han mente var ukorrekt og han sluttet i denne jobben. Bakary sto igjen uten arbeide og uten lønn.

17) Jeg hadde da betalt lønn til Mamadi som koordinator og til Bakary som ansatt i Cysarda.

18) Mamadi var også utsatt for bakvaskelser og sjalusi og dette gikk sterkt ut over familien hans. Geir reiste da til Gambia og bodde i landsbyen i 3 mnd. for å megle og for å få en bedre innblikk i kulturen.

19) Mamadi kunne ikke gjøre godt nok rede for en del prosjekt-penger og da særlig for kr. 15000 som Rolf Wergeland sendte med Mamadi på hans besøk i Norge til landsbybutikk og det ble mistanke om at pengene var underslått. Pengene ble aldri overlevert til ungdomsorganisasjonen.

20) I forbindelse med Foreningen Nordens ønske om å støtte prosjekter i Wuli distrikt ble det opprettet en distriktsorganisasjon. Mamadi ble leder av distriktsorganisasjonen og distriktschif var med som rådgiver. Organisasjonen VSO har arbeidet gjennom denne distriktsorganisasjonen. Vi har ikke brukt organisasjonen siden vi var redd for prosjektmidlene og det ser ut at det er kommet bort noen midler for ferdigstillelse av en brønn. Det er nå valgt en ny formann, Lami fra Briff. Distriktsorganisasjonen representerer de 41 landsbyene i vennskapskjeden.

21) Det var uenighet i styre i Stukobas venner om Mamadis videre rolle i vennskapsarbeide.Det var også stridigheter mellom Mamadi og Bakary. Vi reiste til Skien til lederen av sykepleierskolen som har konfliktløsning som sitt spesialområde og fikk råd om å bruke Mamadis kapasitet til prosjektarbeide og Bakarys kapasitet som regnskapsfører og pengeforvalter, oversetter, kontaktperson mellom Norge og Sutukoba. Bakary kjente jo til begge kulturene.

22) På et årsmøte ble jeg bedt av styre i Sutukobas venner om å slutte å betale lønn til Bakary og Mamadi. Det ble forventet gratis innsats i Gambia slik som her.

23) Bakary trengte en inntekt for å kunne bli i Sutukoba og fikk da fra Risør ungd.skole, etter min anbefaling, tilbud om å arbeide som lærer i Day-care senteret. Phoday Touray hadde da sluttet som lærer. Phoday ble lønnet av Risør ungd.skole. Lansbyen hadde da allerede selv i samarbeide med Bakary utpekt en etterkommer til Phoday og det ble litt vanskeligheter med å kutte ut denne personen til fordel for Bakary. Bakary har nå igjen pekt denne mannen ut som sin medhjelper og det er antagelig han som overtar Bakarys jobb i Day care senter nå.

24) Mamadi sluttet i vennskapsarbeide, han hadde ikke anledning til å arbeide gratis, han hadde en stor familie å forsørge. (Han fortalte meget rørt at han har fått en god jobb i flyktningearbeide og denne jobben hadde han fått p.g.a. den erfaringen han har fått gjennom vårt vennskapsarbeide. ) Bakary kunne fortsette i vennskapsarbeide p.g.a. at han hadde lønnen i Day-care senteret

25) Vennskapsarbeide mellom Risør og Sutukoba er bygget på likeverdighet, respekt og varighet. En god venn har man for livet. En god venn kan man snakke med, kan man lytte til. Landsbyen har selv definert sine prosjekter, de har selv gjennomført de og de driver de selv etterpå. Denne prosessen har gitt landsbyen erfaring og kompetanse som ble sett på som meget verdifull. For oss var det veldig viktig å vise til den kraften som ligger i et vennskapsarbeide.Vi har også bevisst fokusert på betydningen av kultur og likeverdigheten av forskjellige kulturer men allikeveld var det for begge parter vanskelig å skjønne den så veldig forskjellige tankegangen som ligger i våre forskjellige kulturer. Vi har også arbeidet for at ungdommen trekker tilbake til landsbyen etter endt utdannelse, dette arbeide burde forsterkes. Det har også vært forsøk på å tegne utflyttere fra Sutukoba som medlemmer i ungdomsforeningen. Disse er også ressurspersoner som kan tilføre landsbyen verdifulle kunnskaper. Vi selv har også tegnet oss som medlemmer i ungdomsorganisasjonen men ikke fulgt opp dette. Ved våre offisielle besøk har vi hatt møter med de forskjellig komiteene for å få informasjon ofte har dette gitt en dypere innblikk i landsbyen og ført til engasjement.

Risør,3.6.1997

Helga Arntzen

Sutukobas venner ble startet i 1983 og det første styre var:

Formann: Helga Arntzen
N estformann: Uwe Arntzen
K asserer: Kemo Jabai
S ekretær: Bakary Jabai
Medlem: Laila Arntzen

Den 20.8.1983 kom Bakary Jabai til Norge på invitasjon fra Helga Arntzen og hun betalte skolegang på Risøy folkehøyskole. Bakary gikk på Risør videregående skole og avsluttet handelsgymnas med gode karakterer. Han har også vært på BI i Oslo og fått støtte til det. Bakary gikk i styre i Sutukobas venner som sekretær og han er i dag prosjektleder i Sutukoba og Wuli. I dag er det Risør ungdomsskole og Risør videregående skole som lønner Bakary som prosjektleder. Sutukobas venner har siden 1982 frem til i dag engasjert seg i mange store og små prosjekter.

Aktiviteten i Sutukoba og Risør var høy til tross for til dels vanskelig kommunikasjon. Vi har i den tiden lært mye av hverandre.

 

 

 

 


 

FNs tusenårsmål

 
 

Sist oppdatert 10.12.08 | Sutukobas Venner - Friends of Sutukoba © 2000 - 2008

 
Stø Webdesign
cheap oakley sunglasses cheap oakley sunglasses oakley sunglasses cheap cheap oakley sunglasses cheap oakleys cheap oakley sunglasses oakley sunglasses cheap cheap oakleys oakley sunglasses cheap fake oakleys cheap fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys for sale fake oakleys free shipping fake oakleys for sale fake oakley sunglasses cheap fake oakleys oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet online oakley sunglasses outlet oakley sunglasses outlet online oakley sunglasses outlet oakley outlet store oakley factory outlet oakley outlet store online discount oakley sunglasses discount oakley sunglasses oakley sunglasses discount discount oakley sunglasses mens oakley sunglasses mens oakley sunglasses mens oakley sunglasses oakley mens sunglasses oakley sunglasses for men oakley womens sunglasses oakley womens sunglasses womens oakley sunglasses womens oakley sunglasses oakley sunglasses for women oakley sunglasses sale oakley sunglasses sale oakley sunglasses sale cheap oakleys cheap oakleys fake oakleys cheap oakley sunglasses oakley youth sunglasses oakley sunglasses outlet wholesale sunglasses oakley youth oakley sunglasses 2015 oakley sunglasses who sells oakley sunglasses oakley holbrook sunglasses oakley sunglasses india oakley sunglasses offers bargain oakley sunglasses sunglasses oakley outlet store pink oakley sunglasses discontinued oakley sunglasses breathless oakley sunglasses oakley conduct sunglasses oakley scar sunglasses sunglasses oakley oakley sunglasses holbrook oakley sunglasses sydney oakley sunglasses titanium red oakley sunglasses oakley tangent sunglasses oakley sunglasses brisbane oakley titanium sunglasses purple oakley sunglasses oakley zero sunglasses oakley sunglasses models oakley sunglasses perth retro oakley sunglasses oakley sunglasses cycling oakley sunglasses singapore oakley sunglasses website oakley sideways sunglasses oakley sunglasses jupiter oakley sunglasses frames gold oakley sunglasses oakley wholesale sunglasses fuel cell oakley sunglasses oakley sunglasses retailers brown oakley sunglasses oakley twitch sunglasses cheap oakley juliet sunglasses cheap oakley jawbone sunglasses cheap oakley holbrook sunglasses cheap oakley sport sunglasses cheap womens oakley sunglasses oakley gascan sunglasses sale sunglasses oakley sale cheap oakley sunglasses for sale oakley womens sunglasses discount oakley sunglasses canada oakley sunglasses discounts sunglasses oakley discount oakley sunglasses mens oakley sunglasses for men oakley sunglasses uk sale oakley matte black gascan sunglasses oakley sunglasses gascan oakley frogskin sunglasses discount oakley oil rig sunglasses oakley oil rig sunglasses cheap oakley sunglasses flak jacket oakley flak jacket sunglasses buy cheap oakley sunglasses where to buy oakley sunglasses straight jacket oakley sunglasses oakley straight jacket sunglasses best oakley sunglasses best price oakley sunglasses clearance oakley sunglasses discount oakley m frame sunglasses oakley m frame sunglasses oakley sunglasses half jacket buy fake oakleys online best fake oakleys fake oakleys wholesale best place to buy replica oakleys cheap replica oakleys
christian louboutin outlet online christian louboutin discount louboutin christian cheap christian louboutins replica christian louboutin las vegas christian louboutin so kate christian louboutin sale cheap christian louboutin uk christian louboutin pigalle christian louboutin cheap christian louboutin cheap christian louboutin london christian louboutin discount shoes christian louboutin shoe christian louboutin online christian louboutin sales christian louboutin online christian louboutins replica christian louboutin spiked heels cheap christian louboutin shoes christian louboutin sale online christian louboutin shoes cheap christian louboutin shoes cheap christian louboutin shop online christian louboutin on sale christian louboutin cheap shoes christian louboutin red bottoms christian louboutin online shop christian louboutin shoes christian louboutin uk sale christian louboutin uk sale christian louboutin black christian louboutin shoe sale christian louboutin outlet christian louboutin buy online cheap christian louboutin heels christian louboutin sale shoes cheap christian louboutin heels buy christian louboutin online christian louboutin outlet uk buy christian louboutin online christian louboutin shoes online christian louboutin shoes online buy christian louboutin christian louboutin wholesale buy christian louboutin shoes online christian louboutin wholesale
ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban wayfarer ray ban aviators cheap ray bans ray ban aviators cheap ray bans cheap ray bans cheap ray bans cheap ray bans ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban clubmaster ray ban polarized ray ban polarized ray ban polarized ray ban sale ray ban sale ray ban sale ray ban sale ray ban sale discount ray bans discount ray bans discount ray bans ray ban store ray ban outlet store ray ban store ray ban store ray ban store ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans fake ray bans ray ban usa ray ban usa ray ban usa ray ban usa ray ban sunglasses for cheap ray ban sunglasses cheapest prices ray ban sunglasses prices low price ray ban sunglasses ray ban ladies sunglasses sunglasses for men ray ban cheap ray ban sunglasses for women ray ban girls sunglasses ray ban rx sunglasses where to buy ray ban sunglasses vintage ray ban sunglasses ray ban sunglasses vintage tortoise ray bans ray ban 2132 tortoise black ray ban sunglasses mens black ray ban sunglasses pink ray ban sunglasses ray ban white aviator sunglasses red ray ban sunglasses black and red ray ban wayfarer purple ray ban sunglasses ray ban gold aviator sunglasses discount ray bans eyeglasses discount ray ban sunglasses online ray ban wholesale wholesale ray ban glasses ray ban cat eye sunglasses black cat eye glasses vintage ray ban cat eye sunglasses ray ban style sunglasses deals on ray ban sunglasses ray ban outdoorsman sunglasses sale ray ban sunglasses ray ban sunglasses outlet sale ray ban latest sunglasses ray ban new wayfarer tortoise polarized ray ban glasses india ray ban sunglasses australia ray ban sunglasses canada ray ban sunglasses usa sale ray ban sunglasses sale uk ray ban sunglasses uk sale ray ban aviator polarized sunglasses ray-ban aviator sunglasses with mirrored lenses ray-ban rb2132 new wayfarer sunglasses ray ban wayfarer sunglasses on sale all black ray bans wayfarers ray ban wayfarer folding sunglasses ray ban folding aviator sunglasses Ray ban sunglasses online sale ray ban sale online ray ban tech sunglasses black polarized ray bans ray ban polarized black ray ban polarized sunglasses sale ray ban sunglasses made in china ray ban oval clubmaster ray ban clubmaster classic black cheap ray ban wayfarer 2140 ray ban clubmaster rb3016 buy fake ray bans online best fake ray bans wayfarer ray ban outlet stores replica ray bans ray ban round sunglasses oval ray ban sunglasses ray ban glasses cost ray ban sunglasses store